64. Kunstausstellung

Mona Enayat, Maysey Faynberg, Elitsa Filcheva, Nils Franke, Ivan Kavtea, Jakow Kerzhner, Iordan Nechovski, Robby Neugebauer, Juri Platon, Boris Sachakov und Zamir Yushaev

„Retrospektiven - Perspektiven“

01.09.2012 bis 04.11.2012